Kitüntetések

Mullerne_portre

Müllerné Janzsó Andrea 1984-ben szerezte meg zeneiskolai zeneelmélet, szolfézs és általános iskolai énektanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán. 1984-től 2005-ig, Szombathelyre történő áthelyezéséig a sárvári zeneiskola tanáraként dolgozott. Kiemelkedően eredményes munkájáért 1989-ben miniszteri dicséretben részesült.
Zeneiskolánkban 2008. szeptember 1-től látja el a szolfézs tanszakvezetői feladatokat. Az iskolai és az iskolán kívüli rendezvényeken aktívan közreműködik. A Brenner János Általános Iskolában, vonzó emberi tulajdonságainak és példamutató munkájának köszönhetően élvezi zeneiskolai és általános iskolai kollégái bizalmát, elismerését.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitűntetést Hiller István oktatási és kulturális miniszter úr adta át 2009. augusztus 19-én Horváth Guidónénak, a 100 éves szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanárának, városunk és a régió zenei életében maradandót alkotó, a szolfézsoktatást országos szinten is megújító jelentős zenepedagógusnak, eredményes életpályája elismeréseként.

Deák György tanár úr példamutató zenepedagógiai munkájának és kulturális tevékenységének elismeréseként "Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj" II. fokozat kitüntetést kapott

Deák György, a hegedű tanszak vezetője kapta az idei Tibold Iván díjat.
A tantestület jún. 8-án, titkos szavazással Deák Györgynek, a hegedű tanszak vezetőjének ítélte ebben az évben a Tibold Iván díjat. Gratulálunk!
Pálköviné Békefi Cecília tanárnő kiemelkedő színvonalú· tanári· és emberi példamutatásának elismeréseként Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést kapott.