Aktuális hírek

Letölthető ITT

(20180613-14:04)

Szombathelyi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

zongora tantárgy oktatása, korrepetíció

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, zongora tanár,

         magyar állampolgárság

         büntetlen előélet

         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz

         végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulay Teréz intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-94/512-896, 06-94/512-894 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/168/03044-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Eredeti hirdetés kozigallas.hu

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Szeretettel köszöntünk Mindenkit iskolánk honlapján!

Összegyűjtöttünk néhány fontos információt, a zeneiskolai beiratkozással és a hangszerválasztással kapcsolatosan.

Azokat a gyerekeket, akik még nem jártak zeneiskolába meghallgatásra várjuk

2018. június 4-én (hétfőn) és 5-én (kedden) 16.00 – 18.00 óráig a zeneiskola szolfézs 1-es és 2-es termébe!

A Paragvári iskola zenei tagozatára a 2018/2019-es tanévre felvételt nyert gyerekek számára nincs felvételi meghallgatás, számukra kötelező a szolfézs órákon való részvétel.

Beiratkozniuk a zeneiskolában kell!

Jelenlegi előképzőseink a szolfézstanár javaslata alapján, a férőhelyek függvényében kezdhetik meg a 2018/2019-es tanévben hangszeres tanulmányaikat. Túljelentkezés esetén várólistát állítunk fel a szolfézs, illetve a felvételi eredmények alapján.

A jelenleg előképzős növendékeinktől írásban kérjük, hogy milyen hangszert szeretnének választani! Kérjük, hogy két hangszert jelöljenek meg, a második is olyan legyen, amit szívesen tanulnának! Az igényeket a szolfézstanárok gyűjtik össze. A választáshoz feltétlenül kérjék segítségüket, biztosan tudnak a gyerekek személyiségéhez illő, képességüknek megfelelő hangszert ajánlani.

Választható hangszerek: hegedű, gordonka, nagybőgő, (elektromos bőgő, basszusgitár) gitár, fuvola, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tenorkürt, baritonkürt, tuba, ütőhangszer, zongora, népzene.

A furulya, fuvola, klarinét, gitár, gordonka, hegedű, ütő és zongora hangszerekre való jelentkezés esetén minden jelentkezőnek meghallgatáson kell részt venni, ahol a zenei -, ill. fizikai tulajdonságok, mozgáskészség megismerésével az adott hangszerre való alkalmasságot vizsgáljuk.

A meghallgatások időpontja a megjelölt hangszerekre:

2018. június 4-én (hétfőn) és 5-én (kedden) 16.00 – 18.00 óráig a zeneiskola tantermeiben.

A meghallgatásokra a zeneiskola portáján lehet időpontot egyeztetni személyesen vagy telefonon. (06 94 512-890). A felvételi meghallgatáson kitöltött jelentkezési lap nem egyenértékű a beiratkozással, ami 2018. június 13-14-15-én lesz iskolánkban.

Zongorára olyan tanulók jelentkezhetnek, aki otthon zongorával, vagy pianínóval, vagy digitális zongorával rendelkeznek. Erről a beiratkozáskor a szülőnek nyilatkoznia kell.

Hegedű, cselló, kürt, tenorkürt, tuba, harsona, oboa, klarinét, fagott, hangszereket az iskola díjmentesen biztosít növendékeinek.

Furulyát a tanszakvezető vásárolja meg a növendék költségére.

A hangszeres óra hetente 2 x 30 perc, a szolfézs óra hetente 2 x 45 perc.

A zeneiskola épületében minden hangszert tanítunk.

Az általános iskola első és második osztályosainak szolfézs óráit helyben tartjuk meg a Bercsényi, Bolyai, Brenner, Gothard, Nyitra, Paragvári, Reguly, Simon iskolákban.

A Paragvári iskola zenei tagozatosainak szolfézs óráit az általános iskola 6. osztályának végéig helyben oktatjuk.

Az általános iskola első, második és harmadik osztályos tanulóinak hangszeres oktatását lehetőségeink függvényében néhány iskolában (az alábbi felsorolás szerint) helyben végezzük.

Bercsényi iskolában: furulya, klarinét

Brenner iskolában: furulya, hegedű, zongora

Bolyai iskolában: furulya, hegedű, oboa

Paragvári iskolában: zongora, furulya, hegedű, népzene

Reguly iskolában: furulya, hegedű

Simon iskolában: hegedű

Váci iskolában: zongora, furulya, hegedű, gordonka

Az új hangszeres növendékek térítési díja: a 2017/2018-as tanévben összesen 12.600 forint volt.

Az előképzős növendékek térítési díja: a 2017/2018-as tanévben összesen 9.800 forint volt.

A 2018/2019-es tanévben is hasonló nagyságrenddel számolunk.

A térítési díjat az iskola és a fenntartó közös döntése alapján két részletben kell befizetni.

Az első részlet október elején, a második részlet február közepén esedékes.

Ha valaki évközben kimarad, a második részletet is be kell fizetnie!

 

Tanévzáró hangverseny és bizonyítványosztás: 2018. június 12. (kedd) 17.00 óra

Beiratkozás a 2018/2019-es tanévre:

2018. június 13-14-15-én (szerda, csütörtök, péntek) 10.00 -18.00 óráig.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy iskolánk alapítványát lehetőségeik függvényében 3.000 forinttal támogassák.

Ennek befizetésére júniusban a beiratkozáskor lesz lehetőség, a későbbiekben a titkárságon!

A „Beiratkozási lap” letölthető: ITT

A felvett növendékek névsorát még a beiratkozás előtt az iskola honlapján és a hirdetőtáblán tesszük közzé.

Bármilyen egyéb kérdésük, kérésük van, forduljanak hozzánk bizalommal!

Telefonon is szívesen adunk tájékoztatást!

Telefonszámaink: 94 512 890, 94 512 894

Üdvözlettel: Iskolavezetés

 

 

(Letöltés PDF-ben ITT)