Pálköviné Békefi Cecília tanárnő kiemelkedő színvonalú· tanári· és emberi példamutatásának elismeréseként Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést kapott.