A Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI mb. intézményvezetője pályázatot hirdet

 

TAKARÍTÓ munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (három hónapos próbaidővel)

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola AMI - 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.

 

A munkakör betöltésének időpontja: 2018. május 24.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

napi takarítási feladatok, tavaszi, nyári, őszi nagytakarítás, alkalmi rendezvényeken ügyelet és ruhatári teendők ellátása.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

  • minimum szakmunkás végzettség
  • büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz;
  • végzettségeket, képesítéseket tanúsító dokumentumok másolata;
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat beérkezésének határideje és módja: 2018. május 10-ig postai úton, vagy személyesen, 1 példányban

 

A pályázat címzettje: Pulay Teréz mb. intézményvezető

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – AMI, 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14.

 

További információk a 94/512-894-es telefonszámon.